Áine Uí Fhoghlú

Waterford Writer
Seánraí: File; scríbhneoir don aos óg; úrscéalaí d’fhoghlaimeoirí fásta; canúneolaí; scríbhneoir acadúil.

Is as Gaeltacht na Rinne, Co. Phortláirge í Áine Uí Fhoghlú, iarmhúinteoir meánscoile agus iarchraoltóir raidió. Anois ag scríobh go lánaimseartha. Tá cúig shaothar ficsin foilsithe aici mar aon le trí chnuasach filíochta agus leabhar de bhéaloideas agus stair áitiúil ó Ghaeltacht na nDéise bunaithe ar shraith d’agallaimh a dhein sí i dtosach na 1990daí. Bunchéim aici sa Ghaeilge agus sa Léann Dúchais ó Choláiste na hOllscoile, Corcaigh agus céim MPhil le saothar taighde ar dheilbhíocht canúna Ghaeilge na nDéise. Aoi-chainteanna tugtha go minic aici ar ghnéithe den stair áitiúil, den chanúint agus den mbéaloideas áitiúil agus ar amhráin agus amhránaithe na nDéise. Tá go leor duaiseanna litríochta buaite aici, ina measc ag Oireachtas na Gaeilge, Seachtain na Scríbhneoirí Lios Tuathail, Féile Idirnáisiúnta Bhéal Átha na mBuillí agus bronnadh Gradam Filíochta Mhíchíl Uí Airtnéide 2008 ar a cnuasach filíochta An Liú sa Chuan. Tá sí ar an bpainéal Scríbhneoirí sna Scoileanna agus tugann sí ceardlanna sa scríbhneoireacht chruthaitheach faoi choimirce Éigse Éireann. Bhí sí mar eagarthóir ar an gcéad dá eagrán den iris Comhar Óg. Tá saothair thaighde agus léirmheasa léi craolta ar raidió agus teilifís agus i bhfoilseacháin éagsúla. Tá sparánachtaí agus coimisiúin bronnta uirthi ag An Chomhairle Ealaíon, Ealaín na Gaeltachta agus Foras na Gaeilge.

Is iad seo a leanas a cuid saothar go dtí seo: Ficsean: Crúba na Cinniúna (2009); Uisce Faoi Thalamh (2011); Pincí sa Ghaeltacht (2012); Éalú (2013); LabhairAmach.Com (2017). Filíocht: Aistear Aonair (1999); An Liú sa Chuan (2007); Ar an Imeall (2011). Béaloideas/ stair áitiúil: Scéalta agus Seanchas – Potatoes, Children & Seaweed (2019). Tá sí ag obair faoi láthair ar an séú saothar ficsin, scéal atá dírithe ar an léitheoir óg, aois 10-12 bliana.